Spoločnosť RIVECO, s.r.o. vznikla v roku 2012.
Zaoberá sa predajom potrubného materiálu a príslušenstva pre plynárenský, vodárenský a energetický priemysel.
Vďaka naším aktivitám na domácom a zahraničnom trhu máme výborné vzťahy s mnohými výrobcami EÚ,
ktorí nám garantujú spoľahlivé a kvalitné dodávky.

Sortiment spoločnosti ponúka kompletnú dodávku materiálov pre inžinierske siete.
Poskytuje inovované riešenie v oblasti rozvodu plynu, vody a kanalizácie.
Stavebným firmám i fyzickým osobám poskytuje odbornú a poradenskú činnosť.

Hlavným cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníka, promptné a profesionálne plnenie jeho požiadaviek.